Na het symposium DE EERSTE INDRUKKEN in 2017 nu het vervolg:

NIEMAND WIL VERANDEREN

Een interactief symposium voor coaches en supervisoren met interesse in psychodynamisch denken en handelen.

Programma aankondiging

Het volledige programma met toelichting vindt u hier.

Aanmelden? mail uw voorkeur (1, 2 of 3) naar info@stichtingvoorpsychoanalyse.nl en doe betaling van 145 euro aan NL17INGB0006553131 t.n.v. Stichting voor Psychoanalyse

Contactpersoon: Ad Bolhuis, 06-53477263 of via bovenstaand e-mailadres

Doelstelling

De Stichting voor Psychoanalyse is opgericht in 2014 en heeft als doelstelling:
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van informatie over de psychoanalyse middels lezingen en bijeenkomsten, het verzorgen van cursussen en workshops en alles wat verder hiermee verband houdt. Terug naar top

Agenda

Op 31 januari 2020: het symposium 'Niemand wil veranderen - Een interactief symposium voor coaches en supervisoren met interesse in psychodynamisch denken en handelen.'

Op 17 november 2017: het symposium symposium 'De Eerste Indrukken - Over het belang van de onbewuste boodschappen in supervisie en psychoanalyse.' Terug naar top

ANBI

De Stichting heeft geen winstoogmerk en geen werknemers. De ANBI status is aangevraagd, maar afgewezen. Giften zijn welkom op rekening NL17 INGB 0006553131. Terug naar top

Bestuur

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 61197963 en RSIN 854249552.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter Ad Bolhuis, secretaris penningmeester Sacha Marlisa, en algemeen leden Lucas Viruly en Petra Elders. Zij zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Terug naar top

Financiën

Het werk dat de instelling doet zal van start gaan in de loop van het jaar 2017.

De manier waarop de instelling geld werft: giften, donaties, legaten en de bijdragen van deelnemers aan symposia, lezingen e.d.

Het beheer van het vermogen van de instelling wordt uitsluitend verricht door het bestuur van de Stichting voor Psychoanalyse.

Het vermogen van de instelling bedraagt per 1 januari 2017 €302,50. Terug naar top

Contact

De Stichting is gevestigd op:
De Breekstraat 8
1024 LJ  Amsterdam

We zijn bereikbaar per e-mail:
info@stichtingvoorpsychoanalyse.nl Terug naar top