Stichting voor Psychoanalyse presenteert:

DE EERSTE INDRUKKEN

Een symposium over het belang van de onbewuste boodschappen in supervisie, belicht vanuit psychoanalytisch perspectief.

Doelgroep:
Supervisoren en coaches

Datum:
Vrijdag 17 november 2017

Locatie:
De Koninklijke Industrieele Groote Club, op de Dam, Amsterdam

Organisatie:
Stichting voor Psychoanalyse, m.m.v. de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches en Coaches voor Medici

Het volledige programma vindt u hier.

Aanmelding per e-mail naar info@stichtingvoorpsychoanalyse.nl wordt definitief d.m.v. betaling aan de Stichting voor Psychoanalyse op rekening NL17INGB 0006553131. U kunt voorkeur opgeven voor 1 van de 3 sessies. De deelnemersprijs bedraagt 100 euro zonder lunch en 115 euro met lunch. U ontvangt een bevestiging van inschrijving. Het maximum is 100 deelnemers.

Contactpersoon: Ad Bolhuis, 06-53477263 of via bovenstaand e-mailadres

Doelstelling

De Stichting voor Psychoanalyse is opgericht in 2014 en heeft als doelstelling:
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van informatie over de psychoanalyse middels lezingen en bijeenkomsten, het verzorgen van cursussen en workshops en alles wat verder hiermee verband houdt. Terug naar top

Agenda

Op 17 november 2017 organiseert de Stichting een symposium met de titel:

De Eerste Indrukken, over het belang van de onbewuste boodschappen in supervisie en psychoanalyse. Terug naar top

ANBI

De Stichting heeft geen winstoogmerk en geen werknemers. De ANBI is wordt aangevraagd. De verwachting is dat de Stichting voor Psychoanalyse voldoet aan de wettelijke eisen om de ANBI status te verkrijgen. Giften zijn welkom op rekening NL17 INGB 0006553131. Terug naar top

Beleidsplan 2017/2018

De Stichting voor Psychoanalyse wil haar activiteiten in 2017 vorm geven door middel van een symposium op 17 november 2017.

Het bestuur is voornemens om 2 à 3 keer per jaar te vergaderen en de ingekomen aanvragen en plannen te bespreken.

Voor het jaar 2018 zijn er nog geen concrete voornemens bekend.

In het algemeen wil de Stichting haar doel verwezenlijken door het verstrekken van informatie over de psychoanalyse middels lezingen en bijeenkomsten, het verzorgen van cursussen en workshops en alles wat verder hiermee verband houdt. Terug naar top

Bestuur

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 61197963 en RSIN 854249552.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter Ad Bolhuis, secretaris penningmeester Sacha Marlisa, en algemeen leden Lucas Viruly en Petra Elders. Zij zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Terug naar top

Financiën

Het werk dat de instelling doet zal van start gaan in de loop van het jaar 2017.

De manier waarop de instelling geld werft: giften, donaties, legaten en de bijdragen van deelnemers aan symposia, lezingen e.d.

Het beheer van het vermogen van de instelling wordt uitsluitend verricht door het bestuur van de Stichting voor Psychoanalyse.

Het vermogen van de instelling bedraagt per 1 januari 2017 €302,50. Terug naar top

Contact

De Stichting is gevestigd op:
De Breekstraat 8
1024 LJ  Amsterdam

We zijn bereikbaar per e-mail:
info@stichtingvoorpsychoanalyse.nl Terug naar top