Na het symposium DE EERSTE INDRUKKEN in 2017 nu het vervolg:

NIEMAND WIL VERANDEREN

Een interactief symposium voor coaches en supervisoren met interesse in psychodynamisch denken en handelen.

Datum:
Vrijdag 31 januari 2020

Locatie:
De Koninklijke Industrieele Groote Club, Dam 27, Amsterdam

PROGRAMMA

 • 09.30u
 • Ontvangst koffie, thee, koekjes

 • 10.00u
 • Opening door Ad Bolhuis, coach en psychoanalyticus i.o.

 • 10.15u
 • Plenaire lezing: Wat is het doel? Spreker Marc Hamburger, psychoanalyticus en psychotherapeut; nabespreking in kleine groepen

 • 12.15u
 • Lunch

 • 13.00u
 • Aan u de keuze:
  1. Filmfragmenten uit "Que horas ela volta" (internationale titel "Second Mother"): kijk mee en praat mee, met Sacha Marlisa, psychoanalyticus
  2. Workshop psychodynamisch coachen, verzorgd door de Alumnivereniging Coaching en Consultancy in Context
  3. Intervisie volgens de Balintmethode – Jan van Trier, psychiater en voorzitter van Balint Nederland

 • 14.30u
 • Theepauze

 • 15.00u
 • Lezing: Seksualiteit in het vizier. Spreker Simone Logtenberg, psychoanalyticus en psychiater; nabespreking in kleine groepen

 • 16.45u
 • Afsluiting en borrel

  TOELICHTING

  Want na die eerste ontmoeting met wederzijdse eerste indrukken tussen patient, client of organisatie met een coach, supervisor of psychoanalyticus volgt de ontwikkeling van de relatie. Tot welke rollen wordt u verleid? In welke psychologische posities gaat de relatie vormen krijgen? Het begint met verwachtingen over en weer. Er ontstaat overdracht en tegenoverdracht. Deze hebben invloed op het proces en het resultaat. Soms ongemerkt, helpend, en soms als een blokkade. Vooral als een verandering gewenst lijkt maar niet wordt ingezet is ‘verder kijken’ een manier om ook ‘verder te kunnen’.

  In de dagelijkse realiteit van uw werk worden er doelstellingen benoemd, hulpvragen geformuleerd en randvoorwaarden vastgesteld.

  In dit theater ontstaan gevoelens en dilemma’s. Die kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld afhankelijkheid en verleiding, macht en uitdaging, overdracht en tegenoverdracht, seksualiteit.

  Er moet iets gebeuren. Maar willen mensen wel echt veranderen? En organisaties? Hoe kunnen we dieper kijken in de meer verborgen wereld van motieven en driften?

  Traumatische ervaringen in het verleden – in de persoon of in een organisatie – bestaan nog in het heden. Dat kan ongemerkt merkbaar zijn. . . . Het kan zijn dat ze niet verwerkt maar weggewerkt zijn. Soms bijt men zich vast in voornemens en handelingen om oude fouten niet te herhalen, maar dat kan juist een basis zijn voor nieuwe teleurstelling en kwetsbaarheid. In de psychoanalyse heet de herhaling van oude scenario’s: ‘herhalingsdwang’.

  Psychoanalyse is bekend als behandeling en theorie, en minder bekend als methode van onderzoek. Toch is dat waar Freud zich op beriep: onderzoek doen naar het onbewuste. Primair zocht hij daarvoor methodes. Daaruit zijn behandelingen ontstaan en is er een diversiteit van theorieën gegroeid met nieuwe concepten. Hoe die aansluiten bij herhalingsdwang en niet kunnen of willen veranderen: dat is het hoofdthema op het symposium van 31 januari 2020.

  START

  In dit symposium willen we starten met een verhaal van een psychoanalyse. Een analyse met een schijnbaar logisch doel. Spreker is Marc Hamburger. Hij schrijft over zijn lezing:

  Wat is het doel?

  Als we met onze cliënten effectief willen samenwerken zoeken we naar overeenstemming over het doel en over de taak. Op het eerste gezicht gaat dit soms soepel, maar later blijkt dat vooruitgang stagneert. Alsof er iets niet in beweging mag komen. Hoewel we allemaal graag vooruit willen, zijn er ook krachten in ons die voorkomen dat er ook maar iets verandert. Wanneer deze krachten samenwerken wordt het voor het welwillende deel van de cliënt en de coach een taaie opgave om vooruit te komen. Zodra we zicht krijgen op deze dynamiek, wordt het helderder wat wel en wat niet kan veranderen. Deze verdieping voorkomt frustratie, bij zowel coach als cliënt, en geeft ruimte voor reële doelstellingen.

  (Marc) Hamburger is psychoanalyticus en psychotherapeut. Hij is werkzaam als docent in het post-Master onderwijs en is vrijgevestigd in Utrecht.

  We hebben gekozen voor veel reflectie en interactie. Na beide plenaire sprekers is er ruim tijd om in kleinere groepen het besprokene te relateren aan ons eigen werk als coach en/of supervisor.

  NA DE LUNCH

  Na de lunch zijn er voor deelnemers 3 mogelijkheden:

  1. Filmfragmenten uit Que horas ela volta (internationale titel ”Second Mother”): kijk mee en praat mee, met Sacha Marlisa, psychoanalyticus. Zij schrijft:

  Met deze film uit 2015 brengt de Braziliaanse regisseur Anna Muylaert een sociale-klassen drama in beeld. Een beeld van de postkoloniale erfenis wordt het wel genoemd, of een beeld van de upper en lower class, zoals we die ook in de Europese landen kennen of hebben gekend. We zien een rijk gezin in Sao Paolo met hun inwonende huishoudster-nanny Val. In schijnbare harmonie samen, tot de dochter van Val komt, die alle vanzelfsprekendheid verstoort. De daaropvolgende crisis brengt de mogelijkheid tot verandering voor Val…

  In deze workshop zullen we ons richten op transgenerationele processen zoals voortgebracht in de cultuur, en door trauma. Vanzelfsprekend overgenomen patronen houden de verhoudingen in stand.

  De internationale titel van deze film, “Second Mother” , is zeker passend, ook al kan ik mij meer vinden in de oorspronkelijke Braziliaanse titel, letterlijk vertaald: “Wanneer komt ze terug?”. Het slaat dan behalve op de feitelijke verlating door huishoudster Val van haar dochter, ook op de emotionele afwezigheid van Donna Barbara voor haar zoon, en tenslotte denk ik aan de loochening door Val van zichzelf; het zich voegen naar cultureel afgedwongen patronen, en het zich daarvan losmaken.

  2. Workshop psychodynamisch coachen: 'the system in the room', verzorgd door de Alumnivereniging Coaching en Consulting in Context door Pascaline Christiaens, Martijn van der Spek en Willem de Lannoy.

  Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal systeem-psychodynamische concepten en wordt een framework aangereikt voor coaching daarmee. Centraal staat het systemisch onbewuste, waarbij we kijken naar de taak en de emotie, en hoe (defensieve) organisatieroutines zich ontwikkelen. Wat neemt een coachee allemaal mee als hij of zij bij jou de werkkamer in komt? Hoe kruipt een organisatie je onder de huid?

  3. Intervisie volgens de Balintmethode – Jan van Trier, psychiater en voorzitter van Balint Nederland.

  De psychiater Balint introduceerde deze methode van intervisie voor huisartsen in Londen. Centraal stelde hij twee vragen. Wat maakt dat de patient het nodig heeft om zich zo te gedragen als hij/zij doet? En: wat is het in de persoon van de huisarts waardoor deze reageert en voelt zoals ze doet? Directe associaties en impressies van deelnemers zijn onderdeel van de methode. Voor coaches die intervisies leiden of eraan deelnemen is de Balintmethode een interessante manier om dieper te willen kijken naar inbrengen. Zijn symptomen de oplossing van dieper gelegen conflicten?

  TOT SLOT

  Tot slot is er de lezing: Seksualiteit in het vizier. Door Simone Logtenberg, psychoanalyticus en psychiater; met nabespreking in kleine groepen.

  In organisaties wordt over veel gesproken maar over nog meer gezwegen. Wat vindt men van elkaar? Dat begint al bij het handen schudden. Man-vrouw verschillen en seksualiteit speelt daarin onvermijdelijk een rol, maar dit komt niet vaak expliciet aan de orde. (Je kunt je afvragen wat er in werksituaties aan seksueel oordeel gevoeld wordt en hoe de ander in het contact ook iets zal denken en voelen.) De psychoanalyse heeft een heel eigen methode om onbewuste boodschappen in de communicatie in het vizier te brengen. Ze probeert woorden te geven aan wat iemand mogelijk voelt en denkt, juist zonder het zich bewust te zijn. Niet toevallig plaatste Freud seksualiteit in het brandpunt van de psychoanalyse, omdat juist ten aanzien van seksualiteit de mechanismen van het onbewuste (zoals verdringing, verschuiving) zo manifest zijn. Hoewel seksualiteit en de psychoanalyse sterk zijn veranderd sinds Freud, die centrale positie heeft seksualiteit in de psychoanalyse niet verloren. Deze lezing gaat in op de achtergronden van seksualiteit vanuit een modern psychoanalytisch perspectief; waarna dit thema eveneens in kleinere groepen besproken gaat worden.

  Om 16.45 volgt een korte plenaire afsluiting en gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.

  Aanmelden? Stuur een mail met uw voorkeur 1, 2 of 3 (zie toelichting) naar info@stichtingvoorpsychoanalyse.nl en doe betaling van 145 euro aan NL17INGB0006553131 t.n.v. Stichting voor Psychoanalyse

  De LVSC kent 1 PE punt toe aan het symposium.

  Organisatie: Stichting voor Psychoanalyse i.s.m. Alumnivereniging CCC